PAC 3.2 Desenvolupament del manual i aplicacions bàsiques