PAC 3.3. DESENVOLUPAMENT DE LES APLICACIONS BÀSIQUES