PAC 3.2. DESENVOLUPAMENT DEL MANUAL I APLICACIONS BÀSIQUES