PAC 3.2 DESENVOLUPAMENT DEL MANUAL I APLICACIONS BÀSIQUES